לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
  בעקבות לויד ודוני - סוס בצבע אחר
שאלה של זמן

מאת: אביטל מזעקי, אלישבע כהן, מירי ברלינר ושרה כוכב

החידה חוברה בהשראת חידתו של סם לוידסיפורנו עוסק במר חרוץ ואדון יעיל-
שני חברים מכובדים
מן הבוקר עד הערב יחדיו הם עובדים,
שנייה לא מאבדים.

אך כשלפעמים עייף כבר המח...
יוצאים יחדיו לאסוף קצת כח.
בזה המקרה נזהרים שלא לשכוח

מקציבים זמן מדויק להפסקה,
שהרי הזמן קצר והמלאכה מטרידה.
ובשמונה ועשרים יש לחזור לעבודה
יום אחד יצאו לחלץ עצמות בעיר,
ובאמצע השיחה הקולחת
הבחין מר חרוץ בשעון שעל הקיר:
- "אדון יעיל, איך נדע
עוד כמה זמן יש לחזור לעבודה?"
- "מחוגי השעון במרחק שווה
מן הספרה שש נמצאים
זאת כולם רואים.
בעזרת זאת הראיה
נחשב ונפתור את הבעיה."

ענו בבקשה לשאלת החברים
עוד כמה זמן יהיה שמונה ועשרים?