סבוני גם סבבוני
מחברות החידה: נאוה כהן ונאורה ריבני

במסיבת החנוכה משפחת סיבוני סבבו סביב השולחן וסובבו סביבונים.
סב המשפחה סובב סב סביבונים יותר מבן בנו.
בן הסב סובב הסביבון ללא הסיבוב, בחיסרון סיבובי בנו.
סך הסביבונים שהסתובבו כמניין סביבון.
כמה סביבונים סובב הסב במסיבה?