מדליקים בזמן


במשפחת דובדבני 5 נפשות. עליהם להגיע מביתם לבית סבתא תוך חצי שעה כדי להספיק את שעת הדלקת נרות החנוכה.

לרשותם אופנוע היכול להסיע עד שני אנשים כל פעם.
לכל אחד מבני המשפחה יש רישיון נהיגה. שעת הנסיעה אורכת:

לאבא: דקה,
לאמא: 3 דקות,
ליוחנן: 6 דקות,
למתתיהו: 9 דקות
וליהודית: 11 דקות.
מטעמי מטיחות, בכל נסיעה נוהג האיטי מבין נוסעים.
כיצד ייסעו כולם לבית סבתא ולא יאחרו להדלקת הנרות?