אורות בחנוכה
ליהודה המכבי היתה בעיה בתרגיל החשבון שקיבל מאביו. בתרגיל זה הוחלפו הספרות באותיות ממשפט ידוע הקשור לחנוכה.

36 71ד 195 891 0ט2, 923969 891 41ת2 !

אולי אתם תוכלו לעזור לו לפתור את התרגיל ולמצוא את המשפט.
בחר את האותיות הנכונות ותוכל למצוא את המשפט.
נ ו ר ה  
  x  
ל י ל ה  
כ ח כ ח א  
  ר כ ה ל נ  
  כ ח כ ח א  
  ק כ י ו נ
כ ה ו ק ר י א ל

0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 =
6 = 7 = 8 = 9 =