חישוב מנצח
היה זה אחד הקרבות המכריעים בין היוונים לחשמונאים,
ההתקפה תוכננה עד לפרטי הפרטים כיצד את הרבים ינצחו המעטים
הוחלט לחלק את הלוחמים לארבע מחנות שיחנו במקום מישור, עם דרכים ישרות,
ולהעמיד בראש כל מחנה מפקד לוחם, מכבי גאה:
יהודה, יוחנן, אלעזר ושמעון וכולם היו מעולים בחשבון.
הם מדדו וחישבו את המרחקים בין ארבעת המחנות הרחוקים:

  מחנה יוחנן     מחנה אלעזר     מחנה יהודה    
  1296 מ'     540 מ'     225 מ'     מחנה שמעון  
  1521 מ'     585 מ'     0 מ'   מחנה יהודה

אך לפתע גילו ששכחו למדוד פרט חשוב מאוד -
המרחק בין מחנה יוחנן למחנה אלעזר האם תוכל אתה, תלמיד יקר,
לחשב את המרחק המבוקש? וכך תסייע לניצחון בקרב ולטיהור המקדש !