זמן שרוף
ילדי החשמונאים, בהסתתרם במערות היו חדים זה לזה חידות.
פעם אחת נתקלו בבעיה כיצד ימדדו 3/4 שעה -- אם בידם רק מספר נרות וכן אש וכמה אבוקות..?
כל נר דולק בדיוק שעה, אבל לא נשרף במהירות אחידה. (ולכן יתכן שחצי יבער וידלק לא יותר מ- 10 דקות במדויק; והחצי השני יישרף כה לאט 50 דקות - אחת אחת.)

חשבו בעצמכם ומצאו תשובה -- כיצד ימדדו 3/4 שעה??