דולק מי שדולק אחרון
כל 44 נרות החנוכה הועמדו בשורה ומוספרו מ - 1 עד 44.
  • הילד הראשון שהגיע להדליק את הנרות- הדליק את כולם.
  • הילד השני כיבה את הנרות שמספרם הסידורי זוגי.
  • הילד השלישי שינה את מצבם של כל הנרות שמספרם הסידורי הוא כפולה של 3, כלומר- הוא כיבה את אלה שדלקו והדליק את אלה שהיו כבויים.
  • הילד הרביעי שינה את מצבם של הנרות שמספרם הסידורי הוא כפולה של 4.
וכך הלאה עד הילד ה - 44 ...
התוכל לומר אלו נרות נשארו דלוקים בסוף?
הכנס מהקטן לגדול.
הכי גדול הכי קטן