נר לי, נר לי, נר לי דקיק
  כסלו תשס"ב   
נר, נר לי, נר לי דק ונר לי דקיק
הוצבו על החנוכייה באופן הבא:

במקום הראשון ליד השמש
הוצב נר בכבוד של ממש
לידו נר לי, ואחריו- נר לי דק,
ואחרון חביב - נר לי דקיק.

פני כל הנרות אל השמש פונים
ועל כן לא כולם זה את זה רואים.
כל נר רואה את אלו שלפניו
אך אינו יכול לראות את הנרות שאחריו.
(לדוגמא, נר לי דק אינו רואה את נר לי דקיק, אך הוא רואה את נר ואת נר לי)
לנרות ידוע, כי מתוך ערמה של ששה סרטים,
אחד צהוב שניים כחולים ושלושה ירוקים,
קישטו הילדים את ארבעת הקנים
שעליהם הנרות הנ"ל ניצבים.
כל נר לא היה יכול לראות את הסרט שתחתיו
אך הוא ראה את הסרטים בנרות שלפניו.

"איני יודע מה צבע הסרט שתחתי" -
נר לי דקיק אמר,
נר לי דק גם הוא על דברי חברו חזר
נר לי התבטא -"לא ידוע לי צבע הסרט שתחתי"
אך אז נר אמר -"אני יודע מה צבע הסרט שתחתי על פי דברי חברי"

אנא עזרו לפתור מהר - מה צבע הסרט שמקשט את קנהו של נר?