יודעים אתם לכבוד מה

בסוף חצי מהשם גלה,
ובהתחלה סוף מלא.
באמצע הקובע את מראה האדם,
ובהטייה אחרת פרחים גדלים שם.