אמור מה שם לחנוכה
היו לה שבעה
אם נוסיף בתוכה
את תוך תוכה
וקיבלנו שמונה

אמור מה שם לחנוכה