נר לאחד נר לרביע

ברשותי שני נרות זהים
שכל אחד מהם יכול לדלוק
שעה אחת בדיוק.

איך אוכל למדוד באמצעותם רבע שעה ?