מצא את המסר
הצב ספרות במקום אותיות וקבל שוויון
כמובן אותיות שוות מסמנות ספרות שוות
ואותיות שונות מסמנות ספרות שונות

יש יותר מדי אפשרויות , נכון?


קבל מסר כדי למצוא את הפתרון היחיד.


נ =     ש =   ו =

מ =   ר =   ס =