כי אם אסוך שמן


לאחר שטיהרו המכבים את המקדש,
החלו ביצור מוגבר של השמן החדש,
מכל רחבי הארץ הגיעו הזמנות,
והפועלים החרוצים על הדרישות ניסו לענות.
למפעל הגיעה בקשה מכפר ליד ביתר,
לספק 4 ליטר שמן במדויק - ללא גרם מיותר.
לתדהמת העובדים הלחוצים והממהרים,
התברר שישנם כלים רק בעלי 3 ו-5 ליטרים.

עם כאלה כלי מדידה,
מי יוכל לפתור את החידה?