הפח והפך
השאלה הידועה : "כמה נרות מדליקים בכל שמונת ימי החנוכה?"
נשאלה גם על-ידי המלמד בכיתתו של יהונתן* באומרו:
"כשתפתרו את השאלה, אתם משוחררים".
ענה לו יהונתן בפסוק:
"הפח נשבר ואנחנו נמלטנו....."
הכיצד ?

*הוא רבי יהונתן אייבשיץ, בהיותו רך בשנים.