חנוכית קסמים
חנוכית הקסמים נדלקת בעצמה
אם את קודה הסודי תנחש נכונה
לכל נר ספרה בין 1 ל-8 חלק
ואם יתקבל המספר המקסימלי שב-11 מתחלק
החנוכיה תידלק !!!