דמי חנוכה כפולים ומכופלים
יהודה ואלעזר קיבלו מעות חנוכה מכל הדודים והדודות.
שאל יהודה את אלעזר: "כמה שקלים קיבלת?"
משענה אלעזר, הכפיל לו יהודה את הסכום.
"ואתה כמה נשאר לך?" שאל אלעזר את יהודה.
ענה לו יהודה, ואלעזר נקט ב"מידה כנגד מידה"
והכפיל ליהודה את הסכום שהיה ברשותו.
טוב ליבו של אלעזר נגע ללב יהודה, והוא הכפיל
פעם שניה את הסכום של אלעזר!
אך טוב לב זה עלה לו ביוקר, הוא נשאר בלי פרוטה.
ובכיסו של אלעזר היו 80 ש"ח

מה הוא הסכום שקיבל כל אחד מהם לדמי חנוכה?

אלעזר:  
יהודה: