ויהי אור
  כסלו תשס"א   
מצא מילה בת 3 אותיות, אשר לה אות משותפת אחת, עם כל אחת מ-3 המילים הבאות.
על האות במילה החדשה להיות ממוקמת באותו מקום שבו הייתה ממוקמת קודם.

גבר   אבן   גון

ומה הקשר לחג הממשמש ובא?