האמת יצאה לאור    אגפרורים    קול המרבע הרי זה מסובך    מתתיהו המדליק
  היהפוך 4 ל-5?    מ-6 יוצא 4    אחת בעקבות שבע    חידה מדליקה
  ממש מדליק!