לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
בחר פעולות חשבון:
חיבור
חיסור
כפל
חילוק

בחר תחומי מספרים:

מספר תרגילים לסיבוב:

 
תשובות נכונות:
מתוך:
ציון: