לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   ארנבת ושלושה כלבים
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

על הארנבת לחמוק מהכלבים ולהגיע לצד שמאל של הלוח ועל הכלבים לנסות לחסום אותה בדרכה. באפשרותך לבחור אם לשחק בתור הכלבים או בתור הארנבת.
המשחק מסתיים באחד מהמצבים הבאים:
כשהכלבים חוסמים את הארנבת כך שאינה יכולה לזוז.
כשהארנבת מגיעה למשבצת השמאלית בלוח.
כשהכלבים "נתקעים" כלומר זזים באותו טור [למעלה ולמטה] 10 מהלכים בלי להתקדם.
צעד חוקי של כלב הוא למעלה, למטה, ימינה או באלכסון ימינה, אך לא שמאלה. לארנבת מותר לזוז לכל כיוון.
על מנת להזיז כלב, בחר תחילה בעזרת העכבר את הכלב שאתה רוצה להזיז, ואחר-כך את המשבצת אליה הכלב יעבור. להזזת הארנבת בחר רק את המשבצת אליה הארנבת תעבור.
בוב קירקלנד, Bob Kirkland  ©