לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   משחק ה-15
הוראות המשחק

מטרת המשחק:
לסדר את המספרים 1 - 15 לפי הסדר,
כמו בתמונה משמאל

בכל צעד גוררים את אחד המספרים לתוך המשבצת הריקה הסמוכה לו.


בלחיצה על "ערבב" יווצר לוח מעורבב שאותו יש לסדר.
בלחיצה על "פתור" ניתן לראות את פתרון המשחק בהילוך איטי.
בלחיצה על "מצב שליטה בעכבר" ניתן לשנות את מעבר החלקים בין הקוביות: ממעבר בגרירה למעבר בלחיצה ולהיפך.
קארל הורנל, Karl Hornell  ©