לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   איקס עיגול
Top-Left Top-Center Top-Right
Middle-Left Middle-Center Middle-Right
Bottom-Left Bottom-Center Bottom-Right

אתה: מחשב: תיקו:
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

אתה משחק את ה-X והמחשב הוא O .
בחר את הריבוע בו אתה רוצה שיהיה ה-X.
אתה לא יכול לשים את ה-X בריבוע שתפוס כבר.
המנצח הוא השחקן הראשון שסימן שלושה ריבועים בשורה/טור/אלכסון.
, The JavaScript Source  ©