לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   משושון
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

אתה והמחשב צובעים לסירוגין את הצלעות של המשושה. הצבע שלך הוא אדום ושל המחשב ירוק. סימון צלע מתבצע ע"י בחירת 2 הקודקודים שלה.
באפשרותך לבחור לצבוע צלע אחת או יותר בכל תור, ע"י סימון התיבה "סימון יותר מצלע אחת".
המפסיד הוא מי שסגר משולש שכל צלעותיו צבועות בצבע שלו.
וולפגנג סלאני, Wolfgang SLANY  ©