לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   מנקלה
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

לפניך לוח המשחק המיועד לשני שחקנים: שחקן עליון ושחקן תחתון. לכל שחקן יש 6 גומות עם 4 כדורים בכל אחת מהן, וכן גומה גדולה ריקה. הגומה השמאלית היא של השחקן העליון והימנית היא של השחקן התחתון.
מטרת המשחק היא לאסוף כמה שיותר כדורים.
לחיצה על גומה שלך גורמת לכל הכדורים בו לעבור לגומות הבאות - כדור לכל גומה, נגד כיוון השעון. כדור שהגיע לאחת מהגומות הגדולות, נשאר שם. אם הכדור האחרון מגיע לגומה הגדולה שלך, זכית בתור נוסף.
אם הכדור האחרון מגיע לגומה ריקה, כל הכדורים מהגומה המקבילה של היריב עוברים לגומה הגדולה שלך.
המשחק נגמר כשלאחד השחקנים נגמרים הכדורים. במקרה זה כל הכדורים הנותרים עוברים לגומה הגדולה של היריב.
המנצח הוא השחקן שיש לו יותר כדורים.