לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   מנה אלכסונים
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

לפניך מצולע קמור. ביכולתך להעביר בו אלכסונים על ידי גרירת העכבר מקדקד אחד למשנהו.
המטרה היא: למנות את המספר המירבי של אלכסונים שאינם נחתכים במצולע קמור, ולמצא נוסחה כללית לכך.
שים לב ביכלתך לשנות את מספר הקודקודים במצולע וכן לנקות את הציור,
לחזור ולמנות כאשר אתה מעביר אלכסונים אחרים.
תוכל לקבל רמזים ופתרון.
אלכסנדר בוגומולני,   ©