לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   ריבועים ועיגולים
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

במשחק זה אתה או את משחקים נגד המחשב.
לפניכם סידרה של עיגולים וריבועים.
כל שחקן בתורו בוחר שתי צורות.
בחירה של צורות זהות מוחלפות בריבוע.
בחירה של צורות שונות מוחלפות בעיגול.
המשחק מסתיים כאשר נשארת צורה אחת בלבד.
אתם מנצחים אם נשאר עיגול ולעומת זאת אם נשאר ריבוע המחשב זוכה.
על ידי סימון בתיבה המתאימה ביכולתכם לקבוע:
האם אורך סידרת הצורות הוא מקרי [מספר בין 3 ל- 20]
או קבוע על ידכם
אלכסנדר בוגומולני,   ©