לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
   סובב סובב 7
Your browser doesn't support Java applets, go to http://javatester.org/configuring.html
הוראות המשחק

לוח המשחק מורכב משני מעגלים בהם משובצות דיסקיות ממוספרות.
מספר הדיסקיות ניתן לשינוי, אך ברירת המחדל היא משחק שבו מופיעות הספרות מ-1 עד-7 ולכן קראנו למשחק "סובב סובב 7". מטרת המשחק היא להחזיר את הדיסקיות למצב ההתחלתי, המצב בו היו לפני שהתערבלו.

יש 6 נקודות לחיצה שהקלקה בהן משנה את המצב היחסי של הדיסקיות:
א. 2 הדיסקיות המרכזיות (המשותפות לשני המעגלים)
ב. הדיסקיות הסמוכות להן בכל אחד מן המעגלים.
במקרה של "סובב 7" מחוץ לדיסקית הריקה אלו הדיסקיות הממוספרות במספרים 1,3,4,5,7
הקלקה על הדיסקיות העליונות (1 או 7) יוצרות סיבוב עם כיוון השעון באותו מעגל בו הן נמצאות
הקלקה על הדיסקית התחתונה (3 או 5) מסובבת נגד כיוון השעון את הדיסקיות באותו מעגל.
הקלקה על הדיסקית המרכזית התחתונה (4 בציור המקורי) מסובבת את הדיסקיות בשני המעגלים נגד כיוון השעון כאילו היו מעגל אחד ללא מיתר משותף.
הקלקה על הדיסקית המרכזית העליונה (הריקה בציור המקורי) מסובבת את הדיסקיות בשני מעגלים עם כיוון השעון כאילו היו מעגל אחד.
הדיסקית הריקה נשארת ריקה בכל הפעולות.
המשחק ב-7 דיסקיות הוא פתיר לכל מצב התחלתי.
Cheat :כפתור המאפשר התנסות במשחק ע"י ביצוע חילוף בין הדיסקית הראשונה לשניה
Cycle : מציג את התמורה שיש לבצע על הדיסקיות בכדי להגיע למצב המקורי
התמורה מוצגת כמכפלה של מעגלים זרים
אלכסנדר בוגומולני,   ©