לוגו אלף אפס לוגו מכללה ירושלים
תמונת רקע תמונת רקע
תמונת רקע תמונת רקע
משנת המידות - החיבור המתמטי העתיק ביותר שבידנו משנת המידות - החיבור המתמטי העתיק ביותר שבידנו
אלגבריסט יהודי מן המאה ה-17 אלגבריסט יהודי מן המאה ה-17
סוד הקמיע - רבי יהונתן אייבשיץ סוד הקמיע - רבי יהונתן אייבשיץ
הספרות הערביות - רבי אברהם אבן עזרא הספרות הערביות - רבי אברהם אבן עזרא
''ספר האחד'' - רבי אברהם אבן עזרא "ספר האחד" - רבי אברהם אבן עזרא
''מלאכת המספר'' - רבי אליהו מזרחי "מלאכת המספר" - רבי אליהו מזרחי
''מונה מספר'' - רבי סעדיה שוראקי "מונה מספר" - רבי סעדיה שוראקי